Nákupní košík
HLEDÁNÍ A LOGIN
od 1111,- Kč
DOPRAVA ZDARMA
Kategorie zboží

PG30/VG70


Další podkategorie

  Zboží z kategorie - PG30/VG70

  doprava
  od 59 Kč
  Sleva pro přihlášené uživatele od 12%

  Nikotinový booster 20mg

   

  Nikotinová báze od předního výrobce e-liquidů Dekang, která obsahuje PG (propylen glykol) a VG (rostlinný glycerin) v poměru 30:70. K dochucení báze je zapotřebí použití příchutí. Báze jsou bez chuti a zápachu. Při výrobě jsou používány ingredience té nejvyšší kvality. Výroba probíhá za nejpřísnějších hygienických standardů ve farmaceutické laboratoři.

  165,- Kč s DPH
  doprava
  od 59 Kč
  Sleva pro přihlášené uživatele od 12%

  Nikotinový booster 20mg

   

  Základ pro míchání a tvorbu e-liquidů.

  Nabízená báze je bez příchuti.

  Země původu: Německo

  Složení: 70% glycerin (CAS 56-81-5), 30% propylenglykol (CAS 57-55-6), 2% nikotin (CAS 54-11-5)

  Balení: plastová lahvička s uzávěrem s dětskou pojistkou a kapátkem


  UPOZORNĚNÍ:

  Obsahuje nikotin !!! Nikotin je vysoce toxická látka a způsobuje závislost.

  Lahvička je opatřena dětskou bezpečnostní pojistkou. Uzávěr lze otevřít pouze při současném tlaku dolů a otočení, nakapejte náplň do zásobníku elektronické cigarety.

  Nebezpečí při použití koncentrované látky:

  Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Toxický při vdechování. Toxický při styku s kůží. Toxický při požití. Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. NEUŽÍVAT VNITŘNĚ !!PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte v chladu. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


  Obsahuje nikotin, nedoporučuje se používat lidem, kteří mají nějaké zdravotní podmínky uvedené níže:
  - problémy se srdcem, nepravidelný srdeční tep, vysoký krevní tlak nebo bolest na hrudi - dysfunkce čelistního kloubu - funkci štítné žlázy - diabetes - onemocnění jater nebo ledvin - astma a chronické plicní onemocnění - těhotenství a kojení - nikotin může přecházet do mateřského mléka a díky kojení na dítě.
  Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepolykat !! Při požití, okamžitě vyhledejte lékaře. Ihned po kontaktu s e-liquidem si umyjte ruce. Nikotin se vstřebává i kůží.

  Skladujte v uzavřených lahvích v chladu a temnu. Jakékoliv vystavení slunečnímu záření může způsobit odbarvení a další negativní účinky.

  165,- Kč s DPH
  doprava
  od 59 Kč
  Sleva pro přihlášené uživatele od 12%

  Nikotinový booster 20mg

   

   

  Nikotinový booster pro míchání a tvorbu vlastních e-liquidů

  Bez příchuti

  Země původu: Německo

  Složení: 70% glycerin (CAS 56-81-5), 30% propylenglykol (CAS 57-55-6), 2% nikotin (CAS 54-11-5)

  Balení: plastová lahvička s uzávěrem s dětskou pojistkou a kapátkem

  Smícháním obsahu jedné lahvičky s bází 0 mg dostanete například:

  10 ml/20 mg + 10 ml/0 mg = celkem 20 ml/10 mg

  10 ml/20 mg + 20 ml/0 mg = celkem 30 ml/6,67 mg

  10 ml/20 mg + 30 ml/0 mg = celkem 40 ml/5 mg

  10 ml/20 mg + 40 ml/0 mg = celkem 50 ml/4 mg

  10 ml/20 mg + 50 ml/0 mg = celkem 60 ml/3,33 mg

  10 ml/20 mg + 60 ml/0 mg = celkem 70 ml/2,86 mg

  10 ml/20 mg + 100 ml/0 mg = celkem 110 ml/1,82 mg ...atd.

  UPOZORNĚNÍ:

  Obsahuje nikotin !!! Nikotin je vysoce toxická látka a způsobuje závislost.

  Lahvička je opatřena dětskou bezpečnostní pojistkou. Uzávěr lze otevřít pouze při současném tlaku dolů a otočení, nakapejte náplň do zásobníku elektronické cigarety.

  175,- Kč s DPH
  doprava
  od 59 Kč
  Sleva pro přihlášené uživatele od 12%

  Nikotinový booster 20mg

   

  Nikotinový booster pro míchání a tvorbu vlastních e-liquidů

  Bez příchuti

  Země původu: Německo

  Složení: 50% glycerin (CAS 56-81-5), 50% propylenglykol (CAS 57-55-6), 2% nikotin (CAS 54-11-5)

  Balení: plastová lahvička s uzávěrem s dětskou pojistkou a kapátkem

  Smícháním obsahu jedné lahvičky s bází 0 mg dostanete například:

  10 ml/20 mg + 10 ml/0 mg = celkem 20 ml/10 mg

  10 ml/20 mg + 20 ml/0 mg = celkem 30 ml/6,67 mg

  10 ml/20 mg + 30 ml/0 mg = celkem 40 ml/5 mg

  10 ml/20 mg + 40 ml/0 mg = celkem 50 ml/4 mg

  10 ml/20 mg + 50 ml/0 mg = celkem 60 ml/3,33 mg

  10 ml/20 mg + 60 ml/0 mg = celkem 70 ml/2,86 mg

  10 ml/20 mg + 100 ml/0 mg = celkem 110 ml/1,82 mg ...atd.

  UPOZORNĚNÍ:

  Obsahuje nikotin !!! Nikotin je vysoce toxická látka a způsobuje závislost.

  Lahvička je opatřena dětskou bezpečnostní pojistkou. Uzávěr lze otevřít pouze při současném tlaku dolů a otočení, nakapejte náplň do zásobníku elektronické cigarety.

   


  175,- Kč s DPH
  doprava
  od 59 Kč
  Sleva pro přihlášené uživatele od 12%

  Nikotinový booster 20mg

   

  10ml Dripper Booster s koncentrací nikotinu 20mg. Určeno pro obohacení bez nikotinové báze (např. 100ml bez nikotinové báze tím získá požadovanou koncentraci nikotinu)

  185,- Kč s DPH