Nákupní košík
HLEDÁNÍ A LOGIN
od 1111,- Kč
DOPRAVA ZDARMA
Kategorie zboží

PG30/VG70


Další podkategorie

  Zboží z kategorie - PG30/VG70

  doprava
  od 19 Kč
  Sleva pro přihlášené uživatele od 12%

  Chemická směs pro výrobu e-liquidů

  Bez příchuti

  Země původu: Německo

  Složení: 30% propylenglykol, 70% glycerín

  Vzhled: bezbarvá olejovitá kapalina

  Rozpustnost: rozpustný ve vodě.

  Obsah: 100 ml

  Skladování: v dobře uzavřené nádobě při pokojové teplotě 15 - 25 ° C.

  Chraňte před přímým světlem a vlhkostí.

  Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není nebezpečnou látkou ani směsí.
  Tato látka není při hodnocení podle směrnice 67/548/EHS nebezpečná.
  V souladu se směrnicemi EK nebo příslušnými národními zákony nemusí být výrobek označen.

  Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé
  dýchání. Konzultujte s lékařem.
  Při styku s kůží: Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.
  Při styku s očima: Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.
  Při požití:Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem.

  72,- Kč s DPH
  doprava
  od 19 Kč
  Sleva pro přihlášené uživatele od 12%

  Chemická směs pro výrobu e-liquidů

  Bez příchuti

  Země původu: Německo

  Složení: 50% propylenglykol, 50% glycerín

  Vzhled: bezbarvá olejovitá kapalina

  Rozpustnost: rozpustný ve vodě.

  Obsah: 100 ml

  Skladování: v dobře uzavřené nádobě při pokojové teplotě 15 - 25 ° C.

  Chraňte před přímým světlem a vlhkostí.

  Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není nebezpečnou látkou ani směsí.
  Tato látka není při hodnocení podle směrnice 67/548/EHS nebezpečná.
  V souladu se směrnicemi EK nebo příslušnými národními zákony nemusí být výrobek označen.

  Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé
  dýchání. Konzultujte s lékařem.
  Při styku s kůží: Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.
  Při styku s očima: Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.
  Při požití:Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem.

  189,- Kč s DPH
  doprava
  od 19 Kč
  Sleva pro přihlášené uživatele od 12%

  Chemická směs pro výrobu e-liquidů

  Bez příchuti

  Země původu: Německo

  Složení: 50% propylenglykol, 50% glycerín

  Vzhled: bezbarvá olejovitá kapalina

  Rozpustnost: rozpustný ve vodě.

  Obsah: 500 ml

  Skladování: v dobře uzavřené nádobě při pokojové teplotě 15 - 25 ° C.

  Chraňte před přímým světlem a vlhkostí.

  Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není nebezpečnou látkou ani směsí.
  Tato látka není při hodnocení podle směrnice 67/548/EHS nebezpečná.
  V souladu se směrnicemi EK nebo příslušnými národními zákony nemusí být výrobek označen.

  Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé
  dýchání. Konzultujte s lékařem.
  Při styku s kůží: Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.
  Při styku s očima: Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.
  Při požití:Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem.

  299,- Kč s DPH